Slapukų politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši UAB „Lighthouse Asset Management“ slapukų naudojimo politika (toliau – „Politika“) nustato Bendrovės interneto svetainės (https://www.lighthouse-am.lt/, toliau – „Interneto svetainė“) lankytojų informacijos rinkimo ir naudojimo principus bei tvarką.

2. Interneto svetainės lankytojų teisių bei interesų apsauga yra kertinis Bendrovės tikslas, todėl asmeninės informacijos saugumo užtikrinimas Bendrovei yra labai svarbus. Bendrovės naudojami slapukai nekaupia informacijos, kuri leistų identifikuoti Interneto svetainės lankytojų asmens duomenis ar kitokiu būdu / forma pažeistų jų privatumą. Bendrovės naudojami slapukai leidžia atpažinti, kad anksčiau buvo lankytasi Interneto svetainėje, padeda atvaizduoti Interneto svetainės struktūrą bei turinį, užtikrina galimybę teikti paslaugas. Prie šios informacijos prieigą turi Bendrovės darbuotojai bei svetainių turinio valdymo įrankių paslaugas teikiančios įmonės.

3. Politikoje vartojamos sąvokos:

3.1. Slapukai – tai nedideli failai, įkeliami į Interneto svetainės lankytojų kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, besilankant Interneto svetainėje, kurių pagalba Interneto svetainė atpažįsta įrenginį. Slapukai prisimena Interneto svetainės lankytojų veiksmus ir prioritetus bei leidžia kiek įmanoma patogiau naršyti Interneto svetainėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. flash cookies) naudojimą;

3.2. Bendrovė – UAB „Lighthouse Asset Management“;

3.3. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklalapius asmeniniame kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje.

II. NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ RŪŠYS

4. Skirtingo tikslo slapukai:

4.1 būtinieji slapukai – siekiant užtikrinti galimybę naršyti Interneto svetainėje, kai kurių slapukų naudojimas yra būtinas. Atsisakius šių slapukų, naršymas Interneto svetainėje taptų negalimas arba nepilnavertis, pavyzdžiui, būtų iškraipomas svetainės turinys, jo nebūtų rodoma iš viso arba nebūtų galima naudotis visomis Interneto svetainės funkcijomis. Būtinųjų slapukų naudojimas yra grindžiamas teisėtu interesu, todėl sutikimas jų įrašymui nėra prašomas.

4.2 papildomi slapukai – leidžia pritaikyti Interneto svetainės naudojimą pagal Interneto svetainės lankytojo poreikius. Tokie slapukai naudojami tam, kad įsimintų Interneto svetainės lankytojo pasirinkimus dėl kalbos, šalies ar kitų naršyklės nuostatų ir suteiktų personalizuotas ar patobulintas pasirinktas funkcijas tam, kad kitą kartą apsilankius Interneto svetainėje nereikėtų visos šios informacijos suvesti dar kartą. Papildomi slapukai suteikia Bendrovei informaciją apie tai, kaip dažnai lankomasi Interneto svetainėje, kiek laiko joje praleidžiama, kaip dažnai naudojamasi Interneto svetainės funkcijomis. Tai leidžia Bendrovei tobulinti Interneto svetainės struktūrą, naršymą, kad naudojimasis Interneto svetaine būtų kaip įmanoma patogesnis lankytojui.

5. Skirtingo saugojimo termino slapukai:

5.1. sesijos slapukai – šie slapukai išnyksta uždarius Interneto svetainės langus;

5.2. nuolatiniai slapukai – šie slapukai gyvuoja iki tikslios iš anksto nustatytos datos arba iki tol, kol yra panaikinami naršyklėje;

III. INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

SlapukasSlapuko tikslasSlapuko įrašymo tikslasSlapuko gyvavimo laikas
pll_languageBūtinasisInterneto svetainės funkcionalumo užtikrinimas1 metai

6. Detalesnę informaciją, kaip pasirinkti tokius naršyklės nustatymus, kurie ribotų arba neleistų įrašyti visų ar dalies slapukų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, bei tai, kaip tvarkyti jau įrašytus slapukus, galite rasti oficialiame naudojamos naršyklės tinklapyje, pavyzdžiui:

6.1. „Internet Explorer“;

6.2. „Google Chrome“;

6.3. „Mozilla Firefox“;

6.4. „Opera“;

6.5. Safari“;

6.6. ar kituose šaltiniuose, įskaitant interneto svetainę www.allaboutcookies.org.

IV. INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ TEISĖS

7. Interneto svetainės lankytojas turi šias teises:

7.1. gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;

7.2. reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis;

7.3. apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu;

7.4. atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

7.5. pateikti skundą dėl Bendrovės atliekamo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.vdai.lrv.lt, jei manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Plačiau apie Interneto svetainės lankytojų teises ir asmens duomenų tvarkymą galite pasiskaityti Privatumo politikoje, esančioje Bendrovės Interneto svetainėje.

9. Naudojami slapukai gali būti keičiami siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, todėl, atsižvelgiant į tokius pasikeitimus, informacija apie slapukus yra reguliariai atnaujinama. Rekomenduojame periodiškai apsilankyti Bendrovės Interneto svetainėje, kurioje rasite naujausią Slapukų naudojimo politikos versiją.

10. Norėdami pasinaudoti Jums priklausančiomis teisėmis ar pateikti užklausą apie Bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis, taip pat kilus klausimams dėl Bendrovės naudojamų slapukų Jūs galite kreiptis į Bendrovę elektroniniu paštu (lam@lighthouse-am.lt), ar kitais kontaktais, kurie yra nurodyti Bendrovės interneto svetainėje.